FLUFFSPRING v Brně 2023

Informace budou časem postupně doplňovány. Průběžně stránku sledujte.

Jaro v plném proudu, vesnické prostředí mezi šalinami, Kraví hora a planetárium. To je letošní FLUFFSPRING v kostce.
První brněnský outing pořádaný komunitou Fluffíci.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ČASOVÝ PLÁN

Zatím neuveřejněný

FORMULÁŘ PRO ÚČASTNÍKY

Rádi bychom účastníky požádali o vyplnění tohoto velice rychlého dotazníku. Sami jsem si ho zkoušeli, a jeho vyplnění nám zabralo pouhých 30 sekund! Je anonymní a budeme moc vděční za vyplnění.

Formulář neslouží jako registrace na outing, vstup je zcela volný. Pro nás, organizátory, slouží k analytickým účelům a abychom se na tu hordu psychicky připravili. 🙂

PRAVIDLA AKCE

0. Účastníci jsou povinni dodržovat provozní řád parku.

1. Zbraně nebo ostré předměty nejsou na outingu povoleny ani jako doplňky.

2. Psychicky ani fyzicky neobtěžujte či neohrožujte účastníky outingu, nevyvolávejte dramata. Osobní problémy na outing nepatří.

3. Neničte přírodu ani majetek města.

4. Snažte se omezit hlučnost, jsme na veřejném prostranství. Hudbu si pouštět můžete, ale tak, aby to neobtěžovalo okolí.

5. Odpad prosím vyhazujte do koše.

6. Konzumace alkoholu je zakázána.

7. Respektujte pokyny organizátorů a helperů.

8. Úraz můžete nahlásit organizátorům nebo helperům, máme lékárničku na drobná zranění. Za váš zdravotní stav zodpovídáte sami nebo vaši zákonní zástupci.

9. Dětské hřiště je projektováno pro děti, prosím chovejte se k atrakcím přiměřeně.

10. Je zakázáno kouřit cigarety poblíž skupiny.

11. Chovejte se ohleduplně nejen vůči účastníkům outingu, ale i vůči návštěvníkům parku.

12. V případě porušení pravidel se obraťte na organizátory či helpery.

PLACKY

Již brzy

Mapa lokace

Trasa outingu

Galerie

Telegram skupina

Discord server

Náš tým

Chceš nám pomoct? Hledáme členy do týmu helperů! Napiš nám na Discord nebo Telegram!

Organizace

  • Asherro
  • Emecc
  • Crab
  • Havi

Výpomoc

  • Springy Stark

Ostatní